Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Info fra styret april 2021
Publisert 25.04.2021
  • Styret registrerer at det har hopet seg opp store mengder med sykler og annet løsøre i fellesarealene på sameiet. Vi ser at det er mye gamle sykler som ikke er i bruk. Er dette noe som er hensatt av tidligere beboere etc?
Det er hensatt/lagret innbo/løsøre i trappeganger og under trapper. Dette er direkte brannfarlig og tillates ikke i henhold til brannforskriftene, da trappegangene er rømningsveier.
 
Dette ønsker styret nå og gjøre noe med.
 
Oppfordringen er som følger: Innen mandag morgen 10.05.2021 må alle ha tatt av den gule merkingen som styret har satt på gjenstandene. Om mulig merke alt av sykler og annet løsøre med navn og telefonnummer med egne lapper/merker.
Styret setter da i gang bortkjøring av sykler og løsøre som fortsatt har gul merking. Dette gjelder på alle områder på sameiet hvor slikt er oppbevart, ute som inne.  Der hvor sykler og løsøre er låst fast på en eller annen måte, så vil disse låsene bli kuttet.
 
Alt vil for en periode bli kjørt på lager, og vil etter en tid bli kjørt på søppelfyllinga.
Styret / sameiet kommer ikke til å erstatte noen/noe av syklene, løsøret og lås som blir kuttet.
 
Håper at beboerne har forståelse for dette, og at vi i fellesskap prøver å rydde rundt på området til Helset Boligsameie.
 
 
  • Helgen 07 - 09.05.2021 Vil det bli satt ut containere til kasting av privat avfall. Ting som ikke kan kaste i disse containerne er hageavfall, el.avfall, impregnerte materialer, gips, mur/betong avfall, fliser, maling, lim, hvitevarer ++. Se eget vedlegg fra Franzefoss.
 
  • Det vil fra styrets side ikke bli arrangert noen form for dugnad.
Av hensyn til Covid 19, og smittevernregler, så er det viktig og overholde til enhver tid gjeldende regler for vårt område.
Mandag 10.05.2021 Blir det satt ut redskaper, slik at de som ønsker å rydde litt kan gjøre det. Eventuelt hage avfall legges i klare søppelsekker, og settes i nærheten av vei der hvor det blir ryddet.
Dette blir kjørt bort i løpet av uken.
 
  • Til slutt vil styret minne om reglene for husdyrhold i sameiet som årsmøtet har vedtatt:
4.1       Hold av husdyr er tillatt i boligsameiet, dog slik at huseierne forplikter seg
til å følge regler om hundehold, utarbeidet av Norsk Hundeeierforbund.
Følgende regler gjelder:
  • Husdyrhold må ikke være til sjenanse for andre beboere, ergo seksjonseier forplikter seg til å forhindre at katter går til naboens terrasse etc.
  • Ved lufting skal dyret føres til egnet sted, og ekskrementer skal fjernes.
  • Husdyret må ikke være alene i leiligheten hvis det bjeffer eller på annen måte er til sjenanse for andre.
  • Ved gjentatte brudd på disse reglene kan styret kreve husdyret fjernet.
  • Hund skal holdes i bånd.
Styret har bl.a. fått flere klager på katter som tar seg til rette på andres terrasser/balkonger og sågar tatt seg inn i andres leiligheter på nattestider og hoppet opp i senga..
------
Minner om at e-postadressen til styret er styret@helsetsameiet.no
og at siste frist for å stemme på årets årsmøte er mandag 26.4 kl. 23:59!

Ha en fin vår!

Med vennlig hilsen styret
Helset Boligsameie

 
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Helsetveien, Skollerudveien, Helsethellinga
1353 Bærums Verk